úvod
predmet činnosti
šetri a ušetri
dokumenty
referencie
kontakt
naši partneri

Poruchy dodávky teplej vody
Články a prednášky THERMO-ECO-ENGINEERING  publikované v odbornej literatúre, na konferenciách a seminároch:
Meranie spotreby TV, článok TZB Haustechnik č.6/2007
Čo nám prinieslo meranie teplej vody na pätách objektov, článok TZB Haustechnik č.3/2008
Bytové odovzdávacie stanice pre vykurovanie a prípravu teplej vody-anketa, článok TZB Haustechnik č.4/2008
Fyzikálne zdôvdnené rozpočítanie - voda
Spolupôsobenie pri odstraňovaní porúch
Zabezpečenie dostatočnej teploty v súvislosti s meraním spotreby teplej vody
Články z iných zdrojov
Gerboc Meranie teplej vody na pätách objektov
Rozpočítanie nákladov na prípravu a dodávku teplej vody - rozhlasový záznam


THERMO-ECO-ENGINEERING s.r.o., Hlinícka č.1, 831 54 Bratislava, tel./fax: +421 2 44873135, e-mail: thermo.eco(at)gmail.com
       design by bobanaTEE                                          aktualizácia: 12.12.2008                                             Všetky práva vyhradené.