úvod
predmet činnosti
šetriť a ušetriť
dokumenty
referencie
kontakt
naši partneri

       THERMO-ECO-ENGINEERING s.r.o. vykonáva projekčný a diagnostický servis pre prevádzkovateľov budov, prevádzkovateľov tepelných rozvodných sústav, ako aj pre dodávateľské firmy zaoberajúce sa montážou hydraulického vyváženia.
V našom poňatí úlohou projektanta nie je "sedieť v kancelárii a zásobovať montérov papiermi". Poslaním a povinnosťou projektanta je dotiahnuť do úspešného konca realizáciu projektu, zabezpečiť, aby dielo bolo realizované a fungovalo v súlade s projektom a predovšetkým očakávaniami investora.
       
           THERMO-ECO-ENGINEERING s.r.o. končí realizáciu každého projektu  diagnostickými merania
mi po ukončení montážnych prác, ktorými overuje, či sústava funguje v súlade s projektom a ak to tak nie je, hľadá a odstraňuje príčiny problémov.
Po odovzdaní diela je starostlivosť o sústavu v rukách investora. Prajeme si, aby výsledky našej práce prinášali dlhodobý úžitok. Preto nám záleží na tom, aby nedochádzalo k vedomým alebo nevedomým zásahom zhoršujúcim funkčnosť. Tento cieľ napĺňame viacerými spôsobmi:
  • voľbou technického riešenia, ktorým minimalizujeme počet rizikových miest s možnosťou neoprávnenej manipulácie
  • voľbou armatúr, ktoré svojou konštrukciou znižujú riziko neoprávnenej manipulácie
  • vytvorením systému na diagnostiku porúch
Investor dostáva po realizácii nastavovací protokol, ktorý okrem nameraných a nastavených hodnôt obsahuje aj manuály na prevádzku sústavy pre správcu objektu vrátane návodu na diagnostiku porúch a návodu na obsluhu zariadení pre bežných užívateľov.

Naše referencie:

 
Pomáhame Vám šetriť Vaše peniaze

Vyhodnotenie Babuškova - Seberíniho
Úspory Devínska Nová Ves 2005-2007
Vyhodnotenie Martinčekova
Referenčný list vykurovanie
Referenčný list rozvody tepla
Referenčný list teplá voda

THERMO-ECO-ENGINEERING s.r.o., Hlinícka č.1, 831 54 Bratislava, tel./fax: +421 2 44873135, e-mail: juraj.smelik(at)gmail.com
       design by TEE                                                       aktualizácia: 7.10.2008                                        Všetky práva vyhradené.