úvod
predmet činnosti
šetriť a ušetriť
dokumenty
referencie
kontakt
naši partneri


ZÁKONY, VYHLÁŠKY
Zákon č. 476/2008 Z.z. o energetickej efektívnosti
Zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike
Zákon č. 658/2004 Z.z. o regulácii
Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Vyhláška MH SR č. 152/2005 Z. z. o čase a kvalite dodávky tepla
Vyhl
áška ÚRSO č. 328/2005 Z. z. o overovaní hospodárnosti
Vyhl
áška ÚRSO č. 630/2005 Z. z. o rozpočítaní nákladov na teplú vodu a vykurovanie


PROSPEKTY,
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIATermostatické ventily
Ventilové telesá Danfoss RA-N
Termostatické hlavice Danfoss RAE
Ventilové telesá Honeywell V
Termostatické hlavice Honeywell Thera 3
Termostatické hlavice Honeywell Thera 4Vyvažovacie ventily a regulátory diferenčného tlaku
Vyvažovacie ventily Herz Stromax GM
Regulátory diferenčného tlaku Herz 4007
Regulátory prietoku Danfoss AB-QM
Regulátory diferenčného tlaku Danfoss AIPB
Regulátory diferenčného tlaku Danfoss ASV
Vyvažovacie ventily Oventrop Hydrocontrol R
Vyvažovacie ventily Oventrop Hydrocontrol F
Regulátory diferenčného tlaku Oventrop Hydromat DP
Vyvažovacie ventily Honeywell Kombi 2+
Vyvažovacie ventily Honeywell Kombi 3+
Vyvažovacie ventily Honeywell Kombi F II


Čerpadlá
Grundfos UPS, séria 100
Grundfos UPS, séria 200
Grundfos UPE, Magna
Grundfos TP, TPE
Grundfos NB, NK
Grundfos CH, CHI
Wilo mokrobežné
Wilo suchobežné
Wilo MHI


Merače tepla
Ultrazvukové MT Kamstrup Ultraflow
Ultrazvukové MT Danfoss Sonometer 1000
Ultrazvukové MT Danfoss Sonometer 2000
Ultrazvukové MT Landis+Gyr
Ultrazvukové MT Pollucom E
Mechanické MT Zenner


THERMO-ECO-ENGINEERING s.r.o., Hlinícka č.1, 831 54 Bratislava, tel./fax: +421 2 44873135, e-mail: thermo.eco(at)gmail.com
       design by TEE                                                       aktualizácia: 12.12.2008                                         Všetky práva vyhradené.