úvod
predmet činnosti
šetriť a ušetriť
dokumenty
referencie
kontakt
naši partneri

Hospodárnosť vykurovania
Články a prednášky THERMO-ECO-ENGINEERING  publikované v odbornej literatúre, na konferenciách a seminároch:
Ako znížiť náklady za vykurovanie, článok Správa budov č.1/2007
Znižovanie spotreby tepla-anketa, článok TZB Haustechnik č.5/2007
Poruchy vykurovania, článok Správa budov č.1/2008
Prečo musia byť nové ventily namontované na všetkych radiátoroch
Prečo hydraulické vyváženie a nie výmena
Úspora tepla a náklady za vykurovanie
Tepelná pohoda v budovách s termostatickými ventilmi
Prečo zdvihnúť ekvitermickú krivku
Návod na použitie termostatických ventilov
Ako vyriešiť kradnutie tepla, článok Správa bytových domov č.3/2008


Články z iných zdrojov
ESM YZAMER: princíp HV- otázky a odpovede
Odpájanie od centralizovaného zásobovania teplom - televízny záznam

THERMO-ECO-ENGINEERING s.r.o., Hlinícka č.1, 831 54 Bratislava, tel./fax: +421 2 44873135, e-mail: thermo.eco(at)gmail.com
       design by bobanaTEE                                          aktualizácia: 12.12.2008                                             Všetky práva vyhradené.