úvod
predmet činnosti
šetriť a ušetriť
dokumenty
referencie
kontakt
naši partneri

Hospodárnosť vykurovania
Platíte veľa za teplo?
Nemôžete ovplyvniť Váš odber?
Znižujete teplotu vetraním?
Je vaša spotreba závislá len od toho, koľko vám dodá dodávateľ tepla?

Poruchy vykurovacích sústav
Zdá sa vám, že vykurovanie vám nefunguje tak, ako by malo?
Neviete zistiť príčinu poruchy?
Je porucha vo vašom dome, alebo u dodávateľa tepla?


Poruchy dodávky teplej vody
Tečie vám namiesto teplej vody vychladnutá?
Čo môže byť príčinou? Ako ju odstrániť?
Je porucha vo vašom dome, alebo u dodávateľa tepla?


Korektnosť rozpočítania nákladov na vykurovanie
Platíte za teplo neprimerane veľa?
Omnoho viac, ako pred zavedením regulácie a merania?
Čo je príčinou?Plyny vo vykurovacích sústavách
Je vaša vykurovacia sústava hlučná?
Nekúria vám radiátory?
Radiátory sa vám často zavzdušňujú?
Ako odvzdušniť radiátory?
Ako odstrániť plyny z vykurovacej vody?

THERMO-ECO-ENGINEERING s.r.o., Hlinícka č.1, 831 54 Bratislava, tel./fax: +421 2 44873135, e-mail: thermo.eco(at)gmail.com
        design by TEE                                                      aktualizácia: 30.03.2008                                         Všetky práva vyhradené.